Нормативно-технічний захист бізнесу від фальсифікації та контрафакту

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ВІД ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА КОНТРАФАКТУ

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Фальсифікація та контрафакція, незаконна торгівля завдають суттєвих збитків виробникам, постачальникам, дистриб’юторам, кінцевим споживачам продукції та послуг, порушують права інтелектуальної власності. Від фальсифікації страждають як великі виробники, так і представники малого та середнього бізнесу. Цю проблему посилює використання мережі Інтернет для просування товарів. В результаті відбувається скорочення обсягу торгівлі та податкових надходжень, втрачається імідж, ділова репутація та інноваційне лідерство, зменшується кількість робочих місць, зростає загроза для навколишнього середовища.

Завдяки досягненням сучасної науки і техніки фактично будь-який товар можна підробити. Номенклатура підробок має широкий спектр: продукти харчування, лікарські препарати, косметичні та синтетичні миючі засоби, відео-аудіо продукція, товари народного споживання, продукція для будівництва.

Щоб захистити свій бізнес, компанії все частіше і ширше використовують інструменти аутентифікації, які  призначені для протидії обороту фальсифікованої та контрафактної продукції,   підвищують довіру з боку споживачів,  підтримують безпеку ланцюга постачання. Важливо забезпечити  ефективність таких дій.

Для досягнення ефективної протидії фальсифікації та контрафакту необхідна скоординована система підтримки бізнесу, яка включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, освітні заходи та засоби, що спрямовані на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв конкуренції.

Система технічного регулювання допомагає захищати здоров’я та забезпечити безпеку споживачів, боротися з шахрайством та недобросовісною інформацією про продукцію.

Метою навчального курсу є ознайомлення представників малого та середнього бізнесу з методам забезпечення та контролю аутентифікації продукції та документів, які включають:

– правові та організаційні засади безпеки та якості продукції і послуг;

– прикладні аспекти захисту від фальсифікації та контрафакту;

– найкращі практики планування безпеки ланцюга постачань;

– критерії ефективності рішень по аутентифікації, що застосовуються для боротьби з контрафактною продукцією;

– методи оцінювання ризиків;

– технології інформатизації процесів маркування та простежуваності товарів.

Курс підготовлений за підтримки громадської організації  «Центр оцінки безпеки перспективних технологій»

д.т.н., професор Дядюра Костянтин Олександрович

тел. 095-608-30-85, dyadyura@pmtkm.sumdu.edu.ua

Програма навчального курсу

 1. Правові та організаційні засади введення в обіг в Україні нехарчової  і харчової продукції. Забезпечення безпечності та якості (2 години).
 2. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (2 години).
 3. Національні та міжнародні стандарти системи захисту від фальсифікації та контрафакту (2 години).
 4. Методи забезпечення та контролю аутентифікації продукції та
  документів (2 години).
 5. Критерії ефективності рішень по аутентифікації, що застосовуються для боротьби з контрафактною продукцією (2 години).
 6. Системи менеджменту безпеки ланцюга постачання. Маркування та простежуваність обігу продукції. Найкращі практики (2 години).
 7. Вимоги до дистриб’юторів щодо захисту від фальсифікацій та
  контрафакту (2 години).
 8. Відкликання споживчих товарів. Настанови для постачальників (2 години).
 9. Інформатизація процесів ідентифікації та простежуваності
  товарів (2 години).
en_USEnglish