Системи менеджменту

Система менеджменту (management system)

Сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів організації, що визначають її політику, цілі, а також процеси для досягнення цих цілей.

Система менеджменту може охоплювати організацію в цілому, один або декілька напрямів діяльності, окремі конкретні функції або підрозділи організації, одну або декілька груп організацій.

Елементами системи є: організаційна структура, основні завдання, обов’язки, права і відповідальність працівників в процесі здійснення ними своєї діяльності, планування, оперативна діяльність та ін.

Інформаційно-консультативна підтримка практичного застосування.

Проводимо повний огляд бізнес-процесів організації та взаємодії з зовнішніми зацікавленими сторонами, оптимізуємо витрати.

Термін “інтегрована система менеджменту” (IMS-система) [або термін “HSEQ-система” (охорона здоров’я, забезпечення безпеки, охорона навколишнього середовища, якість продукції), прийнятий в англосаксонських країнах] використовують в тих випадках, коли вимоги, прийняті в різних сферах, об’єднуються в рамках єдиної структури.

en_USEnglish