Інжиніринг

Професійні інженерно-консультаційні послуги:

Аналітичний центр «Центр оцінки безпеки перспективних технологій» здійснює інжинірингову діяльність для забезпечення інтероперабельності (інформаційної, технічної та технологічної сумісності):

– забезпечення сумісності інформаційно-телекомунікаційних систем, якості їх створення та роботи

науково-дослідні

проектно-конструкторські

розрахунково-аналітичні

фінансово-економічні

виробничо-технологічні

інформаційно-технічні

організаційно-управлінські

контрольно-наглядові

en_USEnglish