Аналітичний центр "Центр оцінки безпеки в новітніх технологіях"

  • Метою організації є застосування всіх можливих інструментів для підвищення активності громадян у безпечному використанні передових технологій для вирішення нагальних питань суспільства: захист навколишнього середовища, боротьба з причинами та негативними наслідками глобальної зміни клімату, сприяння використанню відновлюваних джерел енергії, безпека нанотехнологій, створення екологічно безпечних процесів виробництва, переробки та споживання харчових продуктів тощо.
  • Діяльність Організації має публічний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні або за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.
  • Команда ЦОБНТ - це амбітні професіонали, які щодня використовують нові технології для того, щоб змінювати сферу освіти на краще. Цей факт є важливою передумовою успішної реалізації представленої проектної ідеї.

Науково-аналітичне, експертне, інформаційне, освітнє та консультативне забезпечення розробки та впровадження новітніх безпечних для довкілля та суспільства технологій відповідно до міжнародних стандартів та сучасних наукових досягнень.

ukУкраїнська