ДІАГНОСТИЧНО - КОРЕКЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС КИНЕМАТИКИ ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ЯСТКОВОГО СУГЛОБА

Пронація-супінація - це круговий рух передпліччя по відношенню до поздовжньої осі. У ньому беруть участь два механічно пов'язані між собою суглоби:
•верхній променеліктьовий (SRU), який анатомічно належить до ліктьового суглоба;
•нижній променеліктьовий (IRU), який анатомічно не входить у променево-зап'ястковий суглоб.

Функція супінації забезпечується такими м'язами: 1)коротким супінатором, закрученим навколо шийки променя та реалізуючим ефект «розкручування»; коротким супінатором, що закручений навколо шийки променя та реалізує ефект «розкручування»; 2) двоголовим м'язом плеча, що прикріплюється до вершини «супінаційного колінчастого вигину», тобто до бугристості променевої кістки, що здійснює тягу і досягає максимальної ефективності при зігнутому під кутом 90° ліктьовому суглобі.

Функція пронації забезпечується такими м'язами: 1) квадратним пронатором, закрученим навколо дистального кінця ліктьової кістки, при його «розкручуванні» променева кістка рухається навколо ліктьової; 2) круглим пронатором, що прикріплюється до вершини «пронаціонального колінчастого вигину» променевої кістки та діє за допомогою тяги. Пронатори іннервуються лише одним нервом – серединним (n. medianus, СV – СVIII та ТI), а супінатори – двома нервами: променевим ((n. radialis, СV – СVIII) та м'язово-шкірним (n. musculocutaneus, СV – СVII) (останній іннервує двоголовий м'яз плеча).

Суглобовий комплекс променево-зап'ясткового суглоба складається з двох суглобів: • променево-зап'ясткового, утвореного дистальним кінцем променевої кістки та проксимальним рядом кісток зап'ястя; • середньозап'ясткового між проксимальним та дистальним рядами кісток зап'ястя. Рухи в променево-зап'ястковому суглобі відбуваються навколо двох осей, коли кисть перебуває у анатомічному положенні, тобто. у положенні повної супінації. Поперечна вісь лежить у фронтальній площині Т і контролює рухи згинання та розгинання, що здійснюються в сагітальній площині:

- флексія - передня (долонна) поверхня кисті рухається до передньої поверхні передпліччя;

- екстензія – задня (тильна) поверхня кисті рухається до задньої поверхні передпліччя. Передньозадня вісь лежить у сагітальній площині S і контролює рухи приведення та відведення, що відбуваються у фронтальній площині:

приведення або ліктьова девіація - переміщення кисті у напрямку до поздовжньої осі тіла, її внутрішній (ульнарний) край утворює тупий кут із внутрішнім краєм передпліччя;

- відведення або променева девіація - переміщення кисті від поздовжньої осі тіла, її зовнішній (променевий) край утворює тупий кут із зовнішнім краєм передпліччя.

Згинання (FLEX) вимагає активації м'язів I (ліктьовий згинач зап'ястя, іннервація - n. ulnaris (CVII-CVIII)) і III (променевий згинач зап'ястя, іннервація - n. medianus (CVI-CVII) і довгий долонний м'яз, іннервація - n. medianus (CVII-CVIII)) груп. Розгинання (ЕХТ) вимагає участі м'язів II (ліктьовий розгинач зап'ястя, іннервація - n. radialis (CVI-CVIII)) та IV (довгий, іннервація - n. radialis (CV-CVII) і короткий розгинач зап'ястя, іннервація - n. radialis ( CV-CVII)) груп. • Приведення (ADD) здійснюється м'язами I (ліктьовий згинач зап'ястя, іннервація - n. ulnaris (CVII-CVIII)) та II (ліктьовий розгинач зап'ястя, іннервація - n. radialis (CVI-CVIII)) груп. Відведення (ABD) здійснюється м'язами III (променевий згинач зап'ястя, іннервація - n. medianus (CVI-CVII) і довгий долонний м'яз, іннервація - n. medianus (CVII-CVIII)) і IV (довгий, іннервація - n. radialis (CV -CVII) і короткий променеві розгиначі зап'ястя, іннервація - n. radialis (CV-CVII)) груп. При вимірах та аналізі зазначених рухів, як правило, розглядається віртуальна система координат (рис. 1).

Рис.1. Складові елементи складного руху зап'ястя руки: прийнята система координат (a); кутове переміщення щодо осі Y (b); кутове переміщення щодо осі Z(c); кутове переміщення щодо осі X (d)

У цій системі координат вісь Х, яка проходить геометричною осі передпліччя, визначає так звану нейтральну лінію, а площина XOY - нульову площину.

Для діагностики та корекційної реалізації представлених рухів у лікувальних та реабілітаційних цілях розроблено Діагностично-корекційний комплекс кінематики променево-зап'ясткового суглоба (Д3КЛС) (ДЗ з ложементу LI, що складається з трьох спеціалізованих модулів MII (MII-1, MII-2, MII та сполучних елементів III (рис. 2).

Рис. 2 Комплекс корекції кінематики променево-зап'ясткового суглоба (КККПЗС)

Ложемент є пристосуванням, призначеним для фіксації руки пацієнта та орієнтації її нейтральної осі з віссю задіяного модуля, який, власне, визначає величину необхідного переміщення (для Д3КЛС - девіація кутового переміщення). Ложемент складається з основи 1, трьох стійок 2 і трьох опорних напівкілець 3 (у деяких випадках з фіксатором 4) для комфортності покритих м'яким пористим матеріалом 5 (рис. 3).

Рис. 3 Ложемент LI комплексу Д3КПС

Гнучкість налаштування ложементу залежно від розмірів кінцівки пацієнта реалізована можливістю незалежного переміщення стійок 2 вздовж основи та незалежного переміщення кілець 3 щодо основи за висотою. Це дозволяє реалізувати надійну фіксацію передпліччя руки, реалізуючи спирання за схемою класичного спирання циліндричного тіла за трьома точками. Півкільце з фіксатором 4 застосовується при виконанні рухів «пронація  супінація» для запобігання «паразитних» переміщень.

Модуль «пронації  супінації» (МII-1) призначений для реалізації необхідної девіації в діапазоні від -800 (пронація) до 800(супінація) від нульового положення, що визначається площиною XOY (див. рис. 2, d). Модуль складається з основи 1 двох стійок 2, валу 3, на якому закріплений мірний диск 4 з кріпленням для вимірювача 5 та двох рукояток: рукоятки пацієнта 6 та рукоятки оператора 7. Залежно від прийнятої методики реабілітації модуль може бути доукомплектований модулем фрикціону 8 (рис. 4).

Рис.4. Модуль MII-1 з ложементом L1

За допомогою сполучних елементів III модуль поєднується з ложементом LI в жорстку конструкцію, що визначає співвісність нейтральної лінії руки пацієнта та осі модуля.

Модуль «відведення – приведення» (МII-2) призначений для реалізації необхідної девіації в діапазоні від -700 відведення) до 700 (приведення) від нульового положення, що визначається площиною XOY (див. рис. 1,с). Модуль складається з двох основ 1, трьох стійок 2, валу 3, на якому закріплений мірний диск 4 з кріпленням для вимірювача 5 та двох рукояток: рукоятки пацієнта 6 та рукоятки оператора 7 (рис. 5).

Рис.5. Модуль MII-2 с ложементом L1

Залежно від прийнятої методики реабілітації модуль може бути доукомплектований модулем фрикціону 8.
За допомогою сполучних елементів III модуль поєднується з ложементом LI в жорстку конструкцію, що визначає співвісність нейтральної лінії руки пацієнта та осі модуля.

Модуль «згинання – розгинання» (МII-3) призначений для реалізації необхідної девіації в діапазоні від -700 (згинання) до 800 (розгинання) від нульового положення, що визначається площиною XOY (див. рис. 1,в). Модуль складається з двох основ 1, трьох стійок 2, валу 3, на якому закріплений мірний диск 4 з кріпленням для вимірювача 5 та двох рукояток: рукоятки пацієнта 6 та рукоятки оператора 7.

Рис.6. Модуль MII-3 с ложементом L1

Залежно від прийнятої методики реабілітації, модуль може бути доукомплектований модулем фрикціону 8 (рис. 6).
За допомогою сполучних елементів III модуль поєднується з ложементом LI в жорстку конструкцію, що визначає співвісність нейтральної лінії руки пацієнта та осі модуля.

З метою автоматизації монотонних циклічних рухів оператора при тривалих циклах реабілітаційних процедур у складі будь-якого з розглянутих вище модулів передбачено застосування модуля-рушія MD (рис. 7). Установка модуля проводиться на місце ручки оператора за допомогою втулкової муфти 1 а його орієнтація по відношенню до модулів що застосовуються виконана за допомогою з'єднувальних елементів III.

Рис.7. Застосування модуля-рушія MD разом із модулем MII-1 і ложементом L1

Програмне забезпечення, що використовується в модулі-рушії MD, дозволяє встановлювати значення мінімального і максимального кута девіації, визначати кількість вправ в одиничному циклі і задавати необхідну кількість циклів вправ. Також передбачено можливість регулювання кутової швидкості повороту в межах кута девіації.

ukУкраїнська